Je zit in de knoop en je wilt daar uit!


Conflicten horen bij mensen. In de meeste gevallen los je die zelf op.

Maar soms verloopt de communicatie met de ander (of met jezelf) zo moeizaam dat de relatie is verstoord. Er wordt niet meer geluisterd, er is irritatie, onbegrip, machteloosheid. En dat is niet wat je wilt.

 

Ont-knopen: een conflict oplossen met behoud van de relatie

De ene keer levert de ont-knoping een mooie nieuwe samenwerking op, de andere keer wordt de relatie op een positieve manier beëindigd. En zo zijn er talloze tussenvormen denkbaar. Je hebt daarin zelf de keuze.

Ont-knopen is ook mogelijk als degene met wie je een conflict hebt niet bereid of in staat is aan een oplossing mee te werken.

En soms ervaar je een vraagstuk met jezelf. Ook dan gaan we kijken waar de knopen zitten, zodat je zelf weer de touwtjes in handen kan nemen.

Wij werken praktisch en toekomstgericht.