Conflictoplossing en coaching:toekomstgericht

Tijdens een ont-knopingsproces besteden we vooral aandacht aan de toekomst.
Het gaat niet zozeer om de vraag: wie heeft er gelijk? Die vraag gaat over het verleden.
Natuurlijk speelt het verleden een rol, want in het verleden ligt de basis van het conflict.


Toch denken wij vooral in het nu en de toekomst:

* Wat wil jij?

* Wat is er mogelijk?

* Wat is er nodig om daar te komen?