Samenwerken of ontslag?

Na een samenvoeging van bedrijfsonderdelen kom ik, tot dan toe zelfstandig werkende adviseur, te werken in een groot team onder leiding van een oud-collega. Al snel blijkt een enorm verschil van inzicht over inrichting van werkprocessen en stijl van werken te leiden tot meerdere irritaties. Vaak uit zich dat in discussie rondom details. Uiteindelijk escaleert de situatie bij een al dan niet opgeruimd bureau. De relatie verslechtert en er wordt gedreigd met ontslag.

de ont-knoping

In ons eerste gesprek met De Ontknoping blijkt er veel meer aan de hand te zijn dan we ons eigenlijk bewust waren. Vele jaren geleden hebben we ook al samengewerkt in een project. Toen zijn al bepaalde opmerkingen gemaakt, waardoor we beiden ons oordeel over de ander, onbewust, bepaald hadden. Door onze verschillende persoonlijkheden en door ons oordeel over elkaar zien wij de kwaliteiten van de ander niet meer. Sterker nog: zijn kwaliteiten riepen bij mij een enorme weerstand op.

Uiteindelijk wordt het oorspronkelijke voorval uitgesproken. Met De Ontknoping ontdekken we in welke relatie we samenwerken en wat ons eigen aandeel is. Dit inzicht biedt zoveel ruimte dat verschillende kwaliteiten die eerst contraproductief leken elkaar nu juist aanvullen.

We werken nu echt samen vanuit onze eigen kracht en met wederzijdse waardering.

Meer voorbeelden én de ont-knoping:
zusterzorgen; overvoerende buren.