Overvoerende buren

Wij woonden al jaren tevreden tegenover elkaar. Wij hebben allebei een poes. En daarmee begon de ellende. Mijn overbuurman Karel voerde nl. alle katten uit de buurt, ook de mijne. Ik was daar fel op tegen. Wij spraken er wel eens over, maar kwamen niet nader tot elkaar. Sterker nog: het contact ontaardde in veelvuldige pesterijen over en weer, zonder enig uitzicht op verbetering van de situatie. Het was echt oorlog. Ten einde raad heb ik De Ontknoping gebeld.

de ont-knoping

Het was niet gemakkelijk om in gesprek bij elkaar te zitten. Al zó lang hadden wij elkaar niet meer recht in de ogen gekeken en er waren zulke nare dingen gebeurd. Wij werden uitgenodigd om om de beurt ons verhaal te vertellen. Daarbij werd flink wat gal gespuwd over elkaar en wat er in de loop van de tijd was voorgevallen. Het gesprek dreigde op een gegeven moment ook vast te lopen: Karel wilde alleen verder praten als ik mijn excuses zou aanbieden en ik eiste van hem een toezegging om dat katten voeren te stoppen. Dit konden wij geen van beiden.

Door ingrijpen van De Ontknoping kreeg ons gesprek daarna gaandeweg een andere wending. Wij bleken in staat om op een andere manier naar elkaar te luisteren en te zien waar onze eigen gevoeligheden en belangen lagen en waar die van de ander. Door op een andere manier naar dingen te kijken, kon ik ineens wél mijn excuses aanbieden! En Karel was bereid om samen een oplossing te bedenken voor het voederprobleem! Toen waren wij er binnen 5 minuten uit…

Meer voorbeelden én de ont-knoping:
samenwerken of ontslag; zusterzorgen.